آغاز اردوی کمانداران ماده کامپوند

آغاز اردوی کمانداران ماده کامپوند
اردوی تیم تیراندازی با کمان در ماده کامپوند از امروز در سایت آزادی آغاز شد.
منبع خبر : iribnews.ir