خواناسازی کاخ های چغازنبیل آغاز شد

خواناسازی کاخ های چغازنبیل آغاز شد
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه از آغاز برنامه گمانه زنی به منظور پیگردی و خواناسازی کاخ شماره ۲ و ۳ چغازنبیل از نیمه دی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir