شرایط عضویت در شورا‌های حل اختلاف مشخص شد

شرایط عضویت در شورا‌های حل اختلاف مشخص شد
نمایندگان مجلس، شرایط عضویت در شورا‌های حل اختلاف شهر و روستا را مشخص کردند.
منبع خبر : iribnews.ir