آیین رونمایی از مجموعه‌ی ۴۰ جلدی «ره‌نامه» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

آیین رونمایی از مجموعه‌ی ۴۰ جلدی «ره‌نامه» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود


آیین رونمایی از مجموعهی ۴۰ جلدی
منبع خبر : iribnews.ir