تسهیلات خدمت نظام‌ وظیفه تخصصی ویژۀ دانش‌ آموختگان برتر حوزوی

تسهیلات خدمت نظام‌ وظیفه تخصصی ویژۀ دانش‌ آموختگان برتر حوزوی

بنیاد ملی نخبگان با هدف استفاده بهینه از فرصت خدمت نظام وظیفۀ برگزیدگان حوزوی داخل و خارج از کشور ، تسهیلات خدمت نظام‌ وظیفه به دانش آموختگان برتر حوزوی اعطا می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این بنیاد در فراخوانی تسهیلات خدمت نظام‌ وظیفه تخصصی ویژۀ دانش‌ آموختگان برتر حوزوی (طرح شهید صیاد شیرازی ویژۀ طلاب) را اعلام کرد.

مشمولان این تسهیل با معرفی بنیاد ملی نخبگان، دوره خدمت نظام‌ وظیفه خود را مشتمل بر «دوره آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی» می‌ گذرانند و کارت پایان خدمت دریافت می‌ کنند.

براساس اعلام بنیاد ملی نخبگان، اتمام سطوح تحصیلی ۳ یا ۴، کسب حداقل امتیاز لازم از فعالیت‌ های تبلیغی، کسب حداقل امتیاز لازم از سایر فعالیت‌ های نخبگانی، تأیید کارگروه تخصصی از جمله شرایط لازم برای بهره‌ مندی از تسهیلات برای دانش آموختگاتن برتر حوزوی است.

فرآیند شرکت در این طرح شامل ثبت‌ نام، تکمیل مستندات لازم و ثبت درخواست متقاضیان در سامانۀ بنیاد ملی نخبگان (سینا) به نشانی sina.bmn.ir ، بررسی و راستی‌ آزمایی پروندۀ متقاضیان از سوی مراکز حوزوی، ارزیابی و محاسبۀ امتیاز متقاضیان در کارگروه تخصصی ذی‌ ربط در بنیاد ملی نخبگان، معرفی واجدان شرایط به مرکز نخبگان و استعداد‌های برتر نیرو‌های مسلح است.

طبق این فراخوان که هرساله انجام می‌ شود، ثبت‌نام در سامانۀ سینا از امروز پنجم آذر آغاز شده است.اعطای تسهیلات خدمت نظاموظیفۀ تخصصی ویژۀ دانشآموختگان برتر حوزوی

اعطای تسهیلات خدمت نظاموظیفۀ تخصصی ویژۀ دانشآموختگان برتر حوزوی

تسهیلات خدمت نظاموظیفه تخصصی ویژۀ دانشآموختگان برتر حوزوی ...

تسهیلات خدمت نظاموظیفه تخصصی ویژۀ دانشآموختگان برتر حوزوی ...
اعطای تسهیلات خدمت نظاموظیفۀ تخصصی ویژۀ دانشآموختگان برتر حوزوی

پرسشهای متداول در خصوص شیوهنامه بهرهمندی دانش آموختگان برتراز ...

پرسشهای متداول در خصوص شیوهنامه بهرهمندی دانش آموختگان برتراز ...
www.irna.ir › news › اعطای-تسهیلات-خدمت-نظام-وظیف...

۲۰ اقدام حمایتی برای نگهداشت استعدادهای برتر - بنیاد ملی نخبگان

۲۰ اقدام حمایتی برای نگهداشت استعدادهای برتر - بنیاد ملی نخبگان
تهران - ایرنا - بنیاد ملی نخبگان با هدف استفاده بهینه از فرصت خدمت نظام وظیفۀ برگزیدگان حوزوی داخل و خارج از کشور برای حل مسایل دستگاههای ...

تشریح طرح ویژه خدمت نظام وظیفه نخبگان حوزوی/ تفاوت طرح سربازی ...

تشریح طرح ویژه خدمت نظام وظیفه نخبگان حوزوی/ تفاوت طرح سربازی ...
تسهیلات خدمت نظاموظیفه تخصصی ویژۀ دانشآموختگان برتر حوزوی ...

جزئیاتی از طرح ویژه خدمت نظام وظیفه نخبگان حوزوی - YouTube

جزئیاتی از طرح ویژه خدمت نظام وظیفه نخبگان حوزوی - YouTube
این بنیاد در فراخوانی تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی ویژۀ دانش آموختگان برتر حوزوی (طرح شهید صیاد شیرازی ویژۀ طلاب) را اعلام کرد مشمولان این ...

[PDF] تسهیلات ویژه دانشجویان: آییننامة پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهن

[PDF] تسهیلات ویژه دانشجویان: آییننامة پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهن
پرسشهای متداول در خصوص شیوهنامه بهرهمندی دانش آموختگان برتراز ...

خدمت سربازی طلاب نخبه با حل یکی از مسایل کشور - ایسنا

خدمت سربازی طلاب نخبه با حل یکی از مسایل کشور - ایسنا
www.bmn.ir › اخبار

دولت سیزدهم مشکلات نخبگان را چقدر رفع کرده است؟ - برنا

دولت سیزدهم مشکلات نخبگان را چقدر رفع کرده است؟ - برنا
به منظور شفافسازی و برطرفکردن ابهامات احتمالی در خصوص بهرهمندی دانش آموختگان برتراز تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی، برخی از پرسشهای متداول و پاسخهای ...
منبع خبر : iribnews.ir