جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب

جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب
جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب با حضور وزیر آموزش و پرورش، مسئولین آموزش و پرورش شهر تهران و دانش آموزان دختر و پسر مناطق تهران در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد. در این مراسم از فرزندان شهدا تقدیر به عمل آمد.

جشن دانشآموزی فرزندان انقلاب

جشن دانشآموزی فرزندان انقلاب

جشن فرزندان انقلاب

جشن فرزندان انقلاب
جشن دانشآموزی فرزندان انقلاب

جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - خبرگزاری صدا و سیما

جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - خبرگزاری صدا و سیما
ایسنا

جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - خبرگزاری صدا و سیما

جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - خبرگزاری صدا و سیما
جشن فرزندان انقلاب

عکس/ جشن دانشآموزی فرزندان انقلاب - مشرق نیوز

عکس/ جشن دانشآموزی فرزندان انقلاب - مشرق نیوز
ایرنا

جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - خبرگزاری صدا و سیما

جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - خبرگزاری صدا و سیما
جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - خبرگزاری صدا و سیما

جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - باشگاه خبرنگاران جوان

جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - باشگاه خبرنگاران جوان
www.iribnews.ir › عکس › خبری

صدا و سیما - جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - صاحبخبر

صدا و سیما - جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - صاحبخبر
جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب با حضور وزیر آموزش و پرورش، مسئولین آموزش و پرورش شهر تهران و دانش آموزان دختر و پسر مناطق تهران در ورزشگاه ۱۲ ...

جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب | -لطفا نظرات خود را با حروف - ایسنا - قطره

جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب | -لطفا نظرات خود را با حروف - ایسنا - قطره
جشن دانش آموزی فرزندان انقلاب - خبرگزاری صدا و سیما
منبع خبر : iribnews.ir