حشرات در مقابل تغییر اوضاع اقلیمی آسیب پذیرند

حشرات در مقابل تغییر اوضاع اقلیمی آسیب پذیرند
دانشمندان دریافتند دشواری در سازگاری با تغییرات شدید دمایی، حشرات را در برابر تغییر اوضاع اقلیمی آسیب پذیر می‌ کند.
منبع خبر : iribnews.ir