دستور رئیسی برای بررسی فوری تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی

دستور  رئیسی برای بررسی فوری تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی
رئیس جمهور از معاون اول و وزیر اطلاعات خواست به سرعت موضوع تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی را بررسی کنند‌.
منبع خبر : iribnews.ir