دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری فوری پرونده مهسا امینی

دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری فوری پرونده مهسا امینی
رئیس قوه قضاییه دستور داد پرونده فوت مهسا امینی با فوریت ویژه و بدون هیچ ملاحظه‌ای پیگیری شود
منبع خبر : iribnews.ir