دیدار رئیس جمهور ترکیه با وزیر خارجه آمریکا در استانبول

دیدار رئیس جمهور ترکیه با وزیر خارجه آمریکا در استانبول
منبع خبر : iribnews.ir