دیدار معاون وزارت امور خارجه ایران با وزیر کشاورزی گینه

دیدار معاون وزارت امور خارجه ایران با وزیر کشاورزی گینه

مهدی صفری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در گینه با ممودو ناگنالن باری، وزیر کشاورزی جمهوری این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, هیات معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به ریاست مهدی صفری، در ادامه دیدار‌ها در گینه با ممودو ناگنالن باری، وزیر کشاورزی جمهوری این کشور ملاقات کرد.

در این دیدار دو طرف بر تمایل و اراده قوی دولت‌های متبوع خود بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه کشاورزی تاکید کردند.

صفری، ضمن اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بسیار بالای ایران، به تولیدات صنعتی متنوع و مراکز تحقیقاتی گسترده جمهوری اسلامی ایران در زمینه کشاورزی اشاره و قابلیت صادرات و عرضه به بازار کشاورزی گینه را مورد تاکید قرار داد.

صفری ابراز امیدواری کرد با فعال سازی مجدد کمیسیون همکاری‌های دو کشور، رشد مناسبات دوجانبه در حوزه کشاورزی تقویت شود.

ممودو ناگنالن باری، وزیر کشاورزی گینه نیز ضمن تشکر و قدردانی از اراده جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه مناسبات دوجانبه، به روابط بسیار قدیمی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گینه، از زمان استقلال گینه اشاره و پیشرفت‌های کشورمان در زمینه‌های مختلف علوم و بویژه حوزه کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و خواهان بهره گیری از این ظرفیت در روابط دوجانبه شد.ملاقات دکتر صفری با وزیر کشاورزی گینه - وزارت امور خارجه

ملاقات دکتر صفری با وزیر کشاورزی گینه - وزارت امور خارجه

دیدار هیات معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان با وزیر ...

دیدار هیات معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان با وزیر ...
ملاقات دکتر صفری با وزیر کشاورزی گینه - وزارت امور خارجه

دیدار دکتر صفری با وزیر فنی و حرفه ای گینه - وزارت امور خارجه

دیدار دکتر صفری با وزیر فنی و حرفه ای گینه - وزارت امور خارجه
هیات معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به ریاست دکتر صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در ادامه دیدار ها در گینه با ممودو ناگنالن ...

دیدار هیئت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با وزیر خارجه گینه

دیدار هیئت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با وزیر خارجه گینه
دیدار هیات معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان با وزیر ...

دیدار معاون وزارت امور خارجه ایران با وزیر کشاورزی گینه - شبکه خبر

دیدار معاون وزارت امور خارجه ایران با وزیر کشاورزی گینه - شبکه خبر
mfa.gov.ir › portal › newsview › دیدار-هیات-معاونت-دی...

دیدار معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه به وزیر کشاورزی گینه - برنا

دیدار معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه به وزیر کشاورزی گینه - برنا
هیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، در جریان دیدار از جمهوری گینه با موریساندا ...

دیدار معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه به وزیر کشاورزی گینه

دیدار معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه به وزیر کشاورزی گینه
دیدار دکتر صفری با وزیر فنی و حرفه ای گینه - وزارت امور خارجه

دیدار هیئت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان با وزیر ...

دیدار هیئت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان با وزیر ...
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، با اشاره به ظرفیت همکاری دو کشور، از وزیر گینه ای دعوت کرد با سفر به تهران، از توانمندیهای کشورمان در ...

روابط اقتصادی ایران و گینه افرایش می یابد

روابط اقتصادی ایران و گینه افرایش می یابد
دیدار هیئت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با وزیر خارجه گینه
منبع خبر : iribnews.ir