رئیسی: مخالفت ایران با هرگونه تغییر در ژئوپلتیک منطقه

رئیسی: مخالفت ایران با هرگونه تغییر در ژئوپلتیک منطقه
رئیس جمهور در دیدار رئیس جمهور روسیه با اشاره به تحولات قفقاز گفت: هرگونه تغییر در ژئوپلتیک منطقه اقدامی بی‌ثبات کننده و غیرقابل پذیرش است.
منبع خبر : iribnews.ir