سازمان جهانی بهداشت آتش بس فوری در غزه را خواستار شد

سازمان جهانی بهداشت آتش بس فوری در غزه را خواستار شد


سازمان جهانی بهداشت آتش بس فوری در غزه را خواستار شد

سازمان جهانی بهداشت آتش بس فوری در غزه را خواستار شد

سازمان جهانی بهداشت آتشبس فوری در غزه را خواستار شد - ایسنا

سازمان جهانی بهداشت آتشبس فوری در غزه را خواستار شد - ایسنا
سازمان جهانی بهداشت آتش بس فوری در غزه را خواستار شد

سازمان جهانی بهداشت خواستار آتشبس فوری در غزه شد - خبرگزاری پانا

سازمان جهانی بهداشت خواستار آتشبس فوری در غزه شد - خبرگزاری پانا
www.iribnews.ir › بین الملل › تحلیلی

رئیس سازمان جهانی بهداشت بار دیگر خواستار
منبع خبر : iribnews.ir