سردار کارگر: آثار دفاع مقدس به تولید ۳۰ برابری رسیده است

سردار کارگر: آثار دفاع مقدس به تولید ۳۰ برابری رسیده است
منبع خبر : iribnews.ir