غزه به خود می‌بالد که دولتمردانش با دشمن می‌جنگند

غزه به خود می‌بالد که دولتمردانش با دشمن می‌جنگند


غزه به خود میبالد که دولتمردانش با دشمن میجنگند - خبرگزاری صدا و سیما

غزه به خود میبالد که دولتمردانش با دشمن میجنگند - خبرگزاری صدا و سیما

ناتوانی در تغییر محاسبات مردم غزه، دشمن را دیوانه کرده است - پیشخوان

ناتوانی در تغییر محاسبات مردم غزه، دشمن را دیوانه کرده است - پیشخوان
غزه به خود میبالد که دولتمردانش با دشمن می جنگند

احمدیان: غزه به خود میبالد که دولتمردانش دوشادوش مردمش با دشمن میجنگند

احمدیان: غزه به خود میبالد که دولتمردانش دوشادوش مردمش با دشمن میجنگند
غزه به خود میبالد که دولتمردانش با دشمن میجنگند

غزه به خود میبالد که دولتمردانش با دشمن میجنگند

غزه به خود میبالد که دولتمردانش با دشمن میجنگند
غزه به خود میبالد که دولتمردانش با دشمن میجنگند - خبرگزاری صدا و سیما

پیام تسلیت دبیر شورای امنیت ملی به هنیه: غزه امروز به خود میبالد

پیام تسلیت دبیر شورای امنیت ملی به هنیه: غزه امروز به خود میبالد
www.iribnews.ir › سیاسی › سیاست خارجی

پیام تسلیت دبیر شورای امنیت ملی به هنیه: غزه امروز به خود میبالد - ایرنا

پیام تسلیت دبیر شورای امنیت ملی به هنیه: غزه امروز به خود میبالد - ایرنا
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به اسماعیل هنیه، نوشت: غزه امروز به خود میبالد که فرزندان دولتمردانش دوشادوش مردمش با دشمن خبیث ...

احمدیان: غزه به خود میبالد که فرزندانش مقاومت میکنند و به شهادت میرسند

احمدیان: غزه به خود میبالد که فرزندانش مقاومت میکنند و به شهادت میرسند
ناتوانی در تغییر محاسبات مردم غزه، دشمن را دیوانه کرده است - پیشخوان

احمدیان: غزه به خود میبالد که فرزندان دولتمردانش دوشادوش مردم مقاومت ...

احمدیان: غزه به خود میبالد که فرزندان دولتمردانش دوشادوش مردم مقاومت ...
غزه امروز به خود میبالد که فرزندان دولتمردانش دوشادوش مردمش با دشمن خبیث صهیونیستی میجنگند، مقاومت میکنند و به شهادت میرسند. شهدای شما ...

احمدیان: غزه به خود میبالد که دولتمردانش دوشادوش مردمش با دشمن میجنگند

احمدیان: غزه به خود میبالد که دولتمردانش دوشادوش مردمش با دشمن میجنگند
احمدیان: غزه به خود میبالد که دولتمردانش دوشادوش مردمش با دشمن میجنگند
منبع خبر : iribnews.ir