قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲


قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲ - خبرگزاری صدا و سیما

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲ - خبرگزاری صدا و سیما

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲
قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲ - خبرگزاری صدا و سیما

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲ - صاحبخبر

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲ - صاحبخبر
www.iribnews.ir › فیلم › قلم دوربین

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۱ - صاحبخبر

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۱ - صاحبخبر
به غیر از مصلی در مساجد و امامزادههای تهران، از قبیل حرم مطهر عبدالعظیم حسنی (ع) و امامزادگان سید جعفر و حمیده خاتون باغ فیض و امامزاده پنج ...

22 فروردین 1403 - قلم دوربین | خبر - ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۳ - تلوبیون

22 فروردین 1403 - قلم دوربین | خبر - ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۳ - تلوبیون
قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲

نماز عید فطر مسجدالاقصی - 22 فروردین 1403 - تلوبیون

نماز عید فطر مسجدالاقصی - 22 فروردین 1403 - تلوبیون
www.iribnews.ir › فیلم › قلم دوربین

قلم دوربین/نمازعیدسعید فطر به امامت مقام معظم رهبری/۲۲ فروردین ۱۴۰۳

قلم دوربین/نمازعیدسعید فطر به امامت مقام معظم رهبری/۲۲ فروردین ۱۴۰۳
قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲. برپایی نماز عید سعید فطر در اقصی نقاط کشور. تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۲۳- ۱۲:۴۰. Video Player is loading.

نماز عید فطر مصلی تهران - 22 فروردین 1403 - گزارش (خبر) - تلوبیون

نماز عید فطر مصلی تهران - 22 فروردین 1403 - گزارش (خبر) - تلوبیون
قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲ - صاحبخبر

اقامه نماز عید فطر در حرم رضوی - 22 فروردین 1403 - تلوبیون

اقامه نماز عید فطر در حرم رضوی - 22 فروردین 1403 - تلوبیون
sahebkhabar.ir › news › قلم-دوربین-۲۲-فروردین-۱۴...
منبع خبر : iribnews.ir