گوترش زنگ خطر گرسنگی در جهان را به صدا درآورد

گوترش زنگ خطر گرسنگی در جهان را به صدا درآورد
دبیر کل سازمان ملل زنگ خطر را درباره افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش گرسنگی در جهان به صدا درآورد.
منبع خبر : mehrnews.com