۱۸۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز پایانه مرز رازی هزینه شده است

۱۸۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز پایانه مرز رازی هزینه شده است
مدیرکل دفتر فنی و امور پیمان‌های سازمان راهداری وحمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: خرید تجهیزات سالن‌های مسافری و تجاری پایانه رازی انجام شده و یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی برای آن هزینه شده است.
منبع خبر : yjc.news