بدرالدین: تجاوزگران بر استان الجوف یمن متمرکز شدند

بدرالدین: تجاوزگران بر استان الجوف یمن متمرکز شدند
دبیرکل جنبش انصار الله یمن گفت: متجاوزان می دانند که استان الجوف سرشار از نفت است و می خواهند ثروت های آن را غارت کند.
منبع خبر : iribnews.ir