ترفندهای افزایش سرعت انتقال داده با USB در ویندوز

ترفندهای افزایش سرعت انتقال داده با USB در ویندوز
سرعت انتقال داده با USB را در ویندوز می‌توان با شش ترفند، افزایش داد.
منبع خبر : iribnews.ir