«آناتومی ساختار درام» روانه بازار نشر شد

 «آناتومی ساختار درام» روانه بازار نشر شد

ویراست ششم کتاب «آناتومی ساختار درام» منتشر و روانه بازار نشر شد.

 «آناتومی ساختار درام» روانه بازار نشر شدبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، انتشارات نیستان ویراست تازه‌ای از کتاب «آناتومی ساختار درام» اثر نصرالله قادری را منتشر و روانه بازار نشر کرد.

قادری در این کتاب به ساختار درام پرداخته و اجزای درام‌نویسی را به همراه نظریات مربوط در شش فصل با عناوین مختلف مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده در تدوین این کتاب کوشیده است، به دو پرسش اساسی در حوزه درام یا نمایش پاسخ دهد، نمایش‌نامه چیست؟ و صنعت نمایش چه معنا و مفهومی دارد؟

وی به همین منظور به شرح و بررسی چهار عنصر مشخص درام می‌پردازد که عبارت‌اند از «طرح»، «کاراکتر»، «انگاره» و «دیالوگ». از این رو می‌توان گفت این کتاب راه‌گشای خوبی برای دانشجویان و علاقه‌مندان به رشته تئاتر و نمایش‌نامه‌نویسی است.

این کتاب شامل پنج فصل و یک فصل ضمائم است و نویسنده در پایان هر فصل، ماخذ را به صورت پاورقی آورده است. قادری در مقدمه، نمایشنامه را یک اثر ادبی ـ هنری ذکر کرده که حیات واقعی آن در نمایش تجلی پیدا می‌کند، به گفته وی برخی معتقدند سطور نمایشنامه تنها راهنمایی است که یک کارگردان یا بازیگر خوب بدان نیازمند است. 

فصل اول این کتاب با تعریف طرح آغاز می‌شود. طرح برای اولین‌بار توسط ارسطو مطرح شده و سپس معنا‌های گوناگونی به خود گرفته است و در زبان فارسی به طرح، «پیرنگ»، «افسانه»، «مضمون»، «داستان و توطئه» ترجمه شده است. 

فصل دوم، «کاراکتر» است. این فصل ارتباط نویسنده با کاراکتر مورد بررسی قرار می‌گیرد، نویسنده در آغاز این فصل می‌گوید کاراکتر، طرح، کنش و انگاره از یکدیگر جدایی ناپذیرند.

فصل بعدی «انگاره» است. نویسنده در این فصل به بررسی جایگاه زبان در نمایش‌نامه می‌پردازد. زبان درام و دیالوگ وسیله اساسی بیان نمایش‌نامه‌نویس است. اما درام‌نویس باید بداند که درام در صحنه قوام می‌یابد و فقط برای خواندن نیست...

موضوع، محتوا، صورت در یک اثر زبانی بخش دیگری است که نویسنده در این فصل به آن می‌پردازد و در ادامه نقش زبان در دیالوگ، دیالوگ و اصل صحت و تناسب و… مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت به چیستی دیالوگ پرداخته می‌شود.

انتشارات نیستان ویراست ششم این کتاب را در ۵۰۴ صفحه به قیمت ۲۴۰ هزار تومان منتشر و روانه بازار نشر کرده است.معرفی کتاب|
منبع خبر : iribnews.ir