مشکلات زیرساختی ورزشگاه آزادی

مشکلات زیرساختی ورزشگاه آزادی
شرایط ایمنی بزرگترین و قدیمی‌ترین ورزشگاه ایران با خاموشی برق آن و مشکلات زیرساختی در برخی از سکو‌ها دیگر به طور کامل زیر سوال رفته است.
منبع خبر : iribnews.ir