بیانیه‌ وزارت اطلاعات پیرامون حوادث اخیر

بیانیه‌ وزارت اطلاعات پیرامون حوادث اخیر
وزارت اطلاعات پیرامون حوادث اخیر کشور بیانیه داد.
منبع خبر : iribnews.ir