ماجرای اجاره میلیونی مجوز نانوایی‌ها

ماجرای اجاره میلیونی مجوز نانوایی‌ها
مجوز نانوایی‌هایی که به دلیل وجود سهمیه آرد دولتی تبدیل به سندی گرانبها برای برخی نانوایان شده است.
منبع خبر : iribnews.ir