«داستان بریده بریده» به چاپ دوازدهم رسید

«داستان بریده بریده» به چاپ دوازدهم رسید
کتاب «داستان بریده بریده» اثر علیرضا نظری خرم به چاپ دوازدهم رسید.
منبع خبر : iribnews.ir