فعالان جبهه فرهنگی صحنه‌آرایی حق و باطل راتشریح کردند

فعالان جبهه فرهنگی صحنه‌آرایی حق و باطل راتشریح کردند
فعالان جبهه فرهنگی انقلاب با صدور بیانیه‌ای صحنه‌آرایی جدید جبهه حق و باطل را تشریح کردند.
منبع خبر : iribnews.ir