برخورد قاطع با عوامل افزایش بدون منطق قیمت بازار

برخورد قاطع با عوامل افزایش بدون منطق قیمت بازار
رئیس جمهور وزرای جهاد، صمت و دادگستری را مأمور کرد با بررسی دقیق وضعیت بازار با کارخانه‌ها، اصناف و تولیدکنندگانی که با افزایش بدون منطق قیمت، در راستای بی‌ثباتی و ایجاد تلاطم بازار و اقتصاد گام برداشته‌اند، برخورد قاطع کنند.
منبع خبر : iribnews.ir