یارانه‌ی کشت و تسهیلات، مشوق‌های الگوی کشت در مهاباد (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۸/۰۷)

یارانه‌ی کشت و تسهیلات، مشوق‌های الگوی کشت در مهاباد (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۸/۰۷)
فیلم » اجتماعی

کشاورزانی که کشت محصول خود را بر اساس الگوی منطقه تعیین کنند، از یارانه‌ی کشت و تسهیلات بهره مند می شوند. اهدای نهال و بذر رایگان از جمله مشوق‌ها در استان آذربایجان غربی ست. گزارش همکارم از مهاباد ...

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷- ۰۹:۵۷یارانههای تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت پرداخت میشود

یارانههای تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت پرداخت میشود

یارانه ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح الگوی کشت - آخرین خبر

یارانه ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح الگوی کشت - آخرین خبر
یارانه ی کشت و تسهیلات، مشوقهای الگوی کشت در مهاباد (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۸/۰۷)

سند الگوی کشت و گامی امید بخش برای احیای دریاچه ارومیه - ایرنا

سند الگوی کشت و گامی امید بخش برای احیای دریاچه ارومیه - ایرنا
یارانههای تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت پرداخت میشود

یارانههای تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت - خبرگزاری بازار

یارانههای تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت - خبرگزاری بازار
www.sedayebank.com › news › یارانه-های-تشویقی-ک...

اختصاص یارانه برای اجرای الگوی کشت / وزیر جهاد کشاورزی - دهقان نیوز

اختصاص یارانه برای اجرای الگوی کشت / وزیر جهاد کشاورزی - دهقان نیوز
وی یادآور شد: مشوقهای الگوی کشت شامل یارانه کود شیمیایی، یارانه بذر، یارانه تسهیلات اعتباری، کمکهای فنی و اعتباری، کمکهای بلاعوض و ...

یارانههای تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت پرداخت میشود

یارانههای تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت پرداخت میشود
مهاباد

https://huggingface.co/SanayCo/model_output/commit...

https://huggingface.co/SanayCo/model_output/commit...
(پیک

آخرین اخبار
منبع خبر : iribnews.ir