نیروی انتظامی تکیه گاهی امین برای آحاد جامعه است

نیروی انتظامی تکیه گاهی امین برای آحاد جامعه است
معاون اول رئیس جمهور در بازدید از قرارگاه ترافیکی – انتظامی ناجا( نصر) گفت: نیروی انتظامی برای آحاد مردم هنگام اضطرار و بحران تکیه گاهی جدی و امین است.
منبع خبر : iribnews.ir