عدالت مالیاتی با اجرای  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

عدالت مالیاتی با اجرای  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
نخستین گام در اصلاح نظام مالیاتی کشور هوشمند سازی آن از طریق اجرای قانون  پایانه‌های فروشگاهی  و سامانه مودیان است
منبع خبر : iribnews.ir