توسعه مناسبات با مسکو از سیاست های راهبردی تهران است

توسعه مناسبات با مسکو از سیاست های راهبردی تهران است
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با معاون نخست وزیر روسیه با تأکید بر اراده جدی ایران برای توسعه همه جانبه روابط با روسیه، گفت: توسعه مناسبات با مسکو در همه ابعاد، جزو سیاست های راهبردی و جدی تهران است.
منبع خبر : iribnews.ir