آخرین جزئیات درباره ماجرای امروز مرز دوغارون

آخرین جزئیات درباره ماجرای امروز مرز دوغارون
نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفت: طالبان اقدام به جاده سازی بدون هماهنگی قبلی در محدوده مرز دوغارون و نقض مرز کرد که مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مانع شد.
منبع خبر : iribnews.ir