گلایه ساکنین «خیابان امام» هشترود از وضع نامناسب آسفالت

گلایه ساکنین «خیابان امام» هشترود از وضع نامناسب آسفالت
ساکنین خیابان امام شهرستان هشترود از وضعیت نامناسب آسفالت و نیز خاکی بودن قسمتی از کوچه گلایه ها دارند.
منبع خبر : iribnews.ir