تمرین بانشاط ملی پوشان فوتبال در زمین ارسال دوحه

تمرین بانشاط ملی پوشان فوتبال در زمین ارسال دوحه
­تمرینات تیم ملى فوتبال در اردوى قطر عصر امروز در زمین مجموعه ارسال دوحه پیگیرى شد.
منبع خبر : iribnews.ir