اجرای قانون سامانه مودیان (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۲)

اجرای قانون سامانه مودیان (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۲)
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی هدف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، نه درآمد زایی بیشتر برای دولت بلکه ایجاد شفافیت اقتصادی است. بر اساس زمانبندی سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای قانون سامانه مودیان از ابتدای آبان شرکت های بورسی و از ابتدای دی ماه شرکت‌های بزرگ دولتی موظفند از صدور صورتحساب الکترونیک برای معاملات خود استفاده کنند. خانم بیرانوند گزارش می دهد ...
منبع خبر : iribnews.ir