ضرورت ایجاد تحرک اساسی در میز صادراتی ارمنستان

ضرورت ایجاد تحرک اساسی در میز صادراتی ارمنستان
تبریز- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی بر ضرورت ایجاد تحرک اساسی در میزهای تجاری برای تسهیل در بخش صادرات با ارمنستان تاکید کرد.
منبع خبر : mehrnews.com