واکنش اتریش به شایعات مربوط به قاتل «داریا دوگین»

واکنش اتریش به شایعات مربوط به قاتل «داریا دوگین»
وزارت کشور اتریش شایعات مربوط به قتل ناتالیا ووک را تایید نکرد.
منبع خبر : mehrnews.com