تاکید وزیر اقتصاد بر پیگیری و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم

تاکید وزیر اقتصاد بر پیگیری و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم
وزیر اقتصاد گفت: پیگیری و رسیدگی به مشکلات اقتصادی موجب افزایش امید و اعتماد مردم می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir