تاکید مجدد ایران بر آزادی دارایی‌های مسدود شده افغانستان

تاکید مجدد ایران بر آزادی دارایی‌های مسدود شده افغانستان
مجید تخت روانچی نماینده کشورمان در سازمان ملل گفت: ضبط و توقیف دارایی‌های مسدود شده متعلق به مردم افغانستان غیرقانونی است.
منبع خبر : iribnews.ir