اوقات شرعی هفدهم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی هفدهم دی ماه در سمنان
امروز جمعه، هفدهم دی ماه، چهارم جمادی الثانی، هفتم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir