اوقات شرعی بیست و هفتم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هفتم شهریور ماه در سمنان
امروز یکشنبه، بیست و هفتم شهریور ماه، بیست و یکم صفر، هفجدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir