اوقات شرعی بیست و هشتم شهریور در سمنان

اوقات شرعی بیست و هشتم شهریور در سمنان
امروز یک شنبه، بیست و هشتم شهریور، دوازدهم صفر و نوزدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir