اوقات شرعی یکم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی یکم مرداد ماه در سمنان
امروز شنبه، یکم مرداد ماه، بیست و سوم ذی الحجه، بیست و سوم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir