اوقات شرعی سی ام خرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی سی ام خرداد ماه در سمنان
امروز دوشنبه، سی ام خرداد ماه، بیستم ذی القعده، بیستم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir