هافبک گینه‌ای به مس کرمان پیوست

هافبک گینه‌ای به مس کرمان پیوست
بازیکن اهل گینه بیسائو با قراردادی رسمی به تیم فوتبال مس کرمان ملحق شد.
منبع خبر : iribnews.ir