تاثیر راه اندازی سامانه مودیان بر ­اصلاح ساختار اقتصادی

تاثیر راه اندازی سامانه مودیان بر ­اصلاح ساختار اقتصادی
 ­راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، ضمن ایجاد شفافیت مالی­ تحقق عدالت مالیاتی را ممکن می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir