پهلوی و رسانه های بیگانه

پهلوی و رسانه های بیگانه
چرا انقلاب کردیم؟ سوالی که رسانه های بیگانه تلاش می کنند، با بزک کردن دوران پهلوی وارونه نمایی کنند.
منبع خبر : iribnews.ir