تهران و دوحه شورای تجاری مشترک تشکیل دادند

تهران و دوحه شورای تجاری مشترک تشکیل دادند
اتاق قطر و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای تشکیل شورای تجاری مشترک بین دو کشور تفاهم نامه امضا کردند.
منبع خبر : iribnews.ir