بدون آزادسازی دارایی‌های افغانستان بهبود وضعیت افغانستان دور از انتظار است + فیلم

بدون آزادسازی دارایی‌های افغانستان بهبود وضعیت افغانستان دور از انتظار است + فیلم
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل گزارشی 35 صفحه‌ای منتشر کرده که تصویری از وضعیت سخت زندگی در افغانستان را نشان می‌دهد.
منبع خبر : yjc.news