ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای معطلی شیر خشک‌ها در گمرک

ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای معطلی شیر خشک‌ها در گمرک
با ورود سازمان بازرسی و همکاری گمرک تهران ضمن ترخیص حدود ۴۰ تن از شیر خشک‌های معطل مانده در گمرک، قرار شد فرایند ترخیص سایر محموله‌های شیر خشک وارد شده با سرعت بیشتری انجام و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
منبع خبر : iribnews.ir